Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Nhiệm vụ khác

Tổ chức nghiên cứu

nâng cao giá trị văn hóa của sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống; tổ chức các hội thảo; sưu tầm, biên soạn, xuất bản tác phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, về nghệ nhân;

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật

các cuộc triển lãm ngành nghề truyền thống; khuyến khích các hình thức sinh hoạt văn hóa của làng nghề truyền thống;

Các hoạt động liên kết

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Chi nhánh Phía Nam thông qua sự tư vấn của vietlawgroup ký hợp đồng liên kết với các hội viên về

  • Đào tạo – dạy nghề cho người lao động có nhu cầu.
  • Mở trường đào tạo dạy nghề trực thuộc.
  • Mở trung tâm xuất khẩu lao động trực thuộc.

Góp sức quy hoạch

xây dựng làng nghề thành điểm du lịch văn hóa; thực hiện các hình thức quảng bá và triển khai các chuyến du lịch đến các làng nghề cho khách trong nước và nước ngoài.

Đối ngoại

Xây dựng quan hệ hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế nhằm thu hút sự hợp tác, tương trợ của các tổ chức nói trên bổ sung nguồn lực cho hội viên và Hiệp hội.

Tổ chức các cuộc tiếp xúc, hội thảo giữa hội viên với đại biểu hiệp hội làng nghề nước ngoài, giúp hội viên trao đổi kinh nghiệm về duy trì, phát triển làng nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu;

Tổ chức và bảo trợ kinh phí cho hội viên tham dự các cuộc tham quan, khảo sát, hội chợ, triển lãm tại nước ngoài nhằm tìm cơ hội xúc tiến thương mại, bán hàng, ký kết các hợp đồng kinh doanh