Hình sự

Lừa đảo chuyển tiền nhầm

Các giao dịch điện tử, các giao dịch online, chuyển tiền nhanh thông qua mobi banking ngày càng dễ dàng hơn. Vì thế tội phạm thông qua các giao dịch ngân hàng ngày càng tinh vi hơn.

Trong số đó có tội phạm lừa đảo qua việc chuyển tiền nhầm. A chuyển tiền vào tài khoản của C, sau đó B liên lạc với C yêu cầu chuyển trả lại số tiền mà A chuyển nhầm cho C.

Trường hợp 1, B lừa A chuyển tiển cho mình, nhưng nhờ chuyển cho C để xóa dấu vết tội phạm lừa đảo nào đó.

Trường hợp 2, B và A cùng là đồng bọn của nhau.

Trong cà 2 trường hợp nếu C chuyển tiền theo yêu cầu của B, thì đều bị A kiện đòi lại số tiền mà A đã chuyển cho C.

Vì thế C có 2 sự lựa chọn để xử lý trường hợp này.

Lựa chọn 1, trình báo với Cơ quan Công An nơi Ngân Hàng có tài khoản của C trú đóng.

Lựa chọn 2, C yêu cầu ngân hàng của C hoàn trả lại tài khoản đã chuyển nhầm cho mình.

Liên hệ với Luật sư