Dân sự

Hôn nhân gia đình

VLGC nhận tư vấn thủ tục pháp lý cho hôn nhân trong nước và hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Xã hội ngày càng phát triển, thời kỳ hôn nhân trong xã hội ngày nay luôn có nhiều mâu thuẩn và phát sinh thành tranh chấp. Chúng tôi sẽ hạn chế rủi ro cho quý khách hàng trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân.

1. Thủ tục đăng ký kết hôn

– Tài sản trong thời kỳ hôn nhân

ly hôn

2. Thủ tục ly hôn

– Chia tài sản chung, nợ chung

– Quyền nuôi con

– Quyền ly hôn

3. Khai sinh

Liên hệ với chúng tôi