• Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

  Nhiệm vụ khác

  Tổ chức nghiên cứu nâng cao giá trị văn hóa của sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống; tổ chức các hội thảo; sưu tầm, biên soạn, xuất bản tác phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, về nghệ nhân; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật các cuộc triển lãm ngành nghề truyền thống; khuyến khích các hình thức sinh hoạt văn hóa của làng nghề truyền thống; Các hoạt động liên kết Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Chi nhánh Phía Nam thông qua sự tư vấn của vietlawgroup ký hợp đồng liên kết với các hội viên về Đào tạo – dạy nghề cho người lao động…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Nhiệm vụ khác
 • Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

  Xúc tiến thương mại và Thông tin

  Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các làng nghề, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân cùng những người tâm huyết hợp sức thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Xúc tiến thương mại Giúp hội viên xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường,…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Xúc tiến thương mại và Thông tin
 • Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

  Doanh nghiệp làng nghề

  Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các làng nghề, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân cùng những người tâm huyết hợp sức thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Trợ giúp các tổ chức sản xuất kinh doanh trong làng nghề trong việc đăng ký kinh doanh, lập dự án sản xuất, kinh doanh; tiếp cận các nguồn vốn, tìm mặt bằng kinh doanh, ứng dụng công nghệ…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Doanh nghiệp làng nghề
 • Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

  Chấn hưng và phát triển làng nghề

  Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các làng nghề, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân cùng những người tâm huyết hợp sức thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Góp phần xây dựng và thực hiện quy hoạch, cụm (khu) công nghiệp; chống ô nhiễm môi trường trong làng nghề; (vietlawgroup cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn hội viên tuân thủ pháp luật trong việc bảo vệ…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Chấn hưng và phát triển làng nghề