Viet Law Group

Giới thiệu

Viet Law Group (VLGC), nhóm thực hiện việc tư vấn Pháp luật Việt Nam và các Quy tắc Quốc tế có liên quan.

Chúng tôi là những luật sư có kinh nghiệm trong các quan hệ giao dịch Dân sư, Hình sự, Doanh nghiệp; Tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài; Hòa giải ngoài tòa; Tư vấn pháp lý.

VLGC nhận tư vấn pháp lý trọn gói hay từng vụ việc theo yêu cầu của khách hàng.

VLGC tư vấn có thu phí và không thu phí theo Quy định của Pháp luật.