Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Doanh nghiệp làng nghề

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các làng nghề, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân cùng những người tâm huyết hợp sức thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Trợ giúp các tổ chức sản xuất kinh doanh trong làng nghề

trong việc đăng ký kinh doanh, lập dự án sản xuất, kinh doanh; tiếp cận các nguồn vốn, tìm mặt bằng kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, … nâng cao giá trị kinh tế, giá trị văn hóa của sản phẩm; (vietlawgroup cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn cho hội viên về Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế – Kế toán, Xây dựng Quy trình ISO, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng tín dụng)

Tuyên truyền, giúp hội viên chấp hành

đầy đủ các quy định của Pháp luật về kinh doanh, nâng cao kỹ năng quản lý, phát triển cơ sở bền vững; (vietlawgroup cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn cho hội viên về Luật Thương mại, Hiệp định thương mại WTO, Pháp luật về Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng ngoại thương, Thanh toán Quốc tế)

Góp phần cùng cơ quan chức năng tháo gỡ

những vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đóng góp ý kiến với cơ quan Nhà nước trong việc hoạch định thể chế, chính sách liên quan đến làng nghề. (vietlawgroup cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn cho hội viên Nghị Quyết, Nghị Định, Hiệp Định thương mại song phương, đa phương, Ưu đãi thuế quan, Xuất khẩu, Nhập khẩu)