Dân sự

Chuyển giao rủi ro

Chuyển giao rủi ro giữa người bán và người mua cho bên vận chuyển, tình huấn pháp lý:

Bên Mua (M) và Bên Bán (B) thỏa thuận: sau khi bên B nhận được thanh toán 100% tiền hàng , thì bên B sẽ tiến hành giao hàng cho Bên Vận chuyển (VC) do bên M chỉ định.

Bên B đã giao hàng cho bên VC theo thỏa thuận, có biên nhận.

Tuy nhiên bên VC làm mất hàng, không giao hàng cho bên M.

Bên M đòi bên B trả hàng. Xin hỏi trong trường hợp này bên nào sẽ chịu trách nhiệm.

Chuyển giao rủi ro
Chuyển giao rủi ro

VLGC Trân trọng kính chào Quý khách, cám ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Bên M và Bên B có thỏa thuận Bên B sẽ giao hàng cho Bên VC do bên M chỉ định, Bên B đã giao hàng (có giấy biên nhận của bên VC)

Căn cứ điều 57 Luật Thương Mại 2015

“Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua uỷ quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hoá.”

nếu bên B có nghĩa vụ giao hàng cho bên M tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên M khi hàng hóa đã được giao cho bên M hoặc người được bên M ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên B được ủy quyền giữa lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa.

Trong trường hợp này bên M yêu cầu bên VC chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thay vì yêu cầu bên B.

Liên hệ với chúng tôi