Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Chấn hưng và phát triển làng nghề

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các làng nghề, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân cùng những người tâm huyết hợp sức thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Góp phần xây dựng và thực hiện quy hoạch, cụm (khu) công nghiệp; chống ô nhiễm môi trường trong làng nghề; (vietlawgroup cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn hội viên tuân thủ pháp luật trong việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất)

Góp phần nâng cao chất lượng , cải tiến mẫu mã sản phẩm phủ công mỹ nghệ, thực hiện liên kết, hợp tác giữa các tổ chức sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện chương trình chương trình phát triển nghề mới, làng nghề mới; (vietlawgroup cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn hội viên bảo hộ thương hiệu, đăng ký bản quyền, kiểu dáng công nghiệp)

Tôn vinh nghệ nhân, góp phần xây dựng chính sách khen thưởng, các danh hiệu và biện pháp suy tôn nghệ nhân, tổ chức việc giữ nghề và truyền nghề của các nghệ nhân lão thành cho lớp trẻ. (vietlawgroupcùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam hướng dẫn hội viên lập hồ sơ xin khen thưởng, công nhận nghệ nhân theo quy định của pháp luật)