Dân sự

Chậm trả tiền mặt bằng trong mùa dịch có vi phạm hợp đồng

Mùa dịch với các lệnh cấm kinh doanh liên tục được áp đặt, gây khó khăn trong kinh doanh, thu nhập và lợi nhuận không có, người thuê nhà buộc phải xin hoãn thanh toán tiền thuê mặt bằng, làm sao cho đúng pháp luật?

Trong các hợp đồng nói chung và hợp đồng thuê mặt bằng nói riêng, có một điều khoản cuối cùng là“…các bên cùng nhau ngồi lại bàn bạc, thỏa thuận trên tinh thần thiện chí…”, tuy nhiên các bên đã ngồi lại bàn bạc và thỏa thuận thiện chí chưa? Làm sao để hiện thực hóa điều khoản này đúng tinh thần Pháp luật Dân sự.

Lệnh giãn cách diện rộng và mạnh mẽ của chính quyền, những người thuê mặt bằng kinh doanh mất thu nhập, mất khả năng thanh toán chi phí thuê nhà. Người thuê nhà có thể vận dụng Bộ Luật Dân sự 2015 tại,

  • Điều 414 Không thực hiện nghĩa được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên
  • Điều 420 Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

để hoãn việc thanh toán, xin giãn thanh toán, thay đổi hợp đồng mà không vi phạm hợp đồng

Người cho thuê không ngồi lại thỏa thuận, không thiện chí thì làm sao? Bộ Luật Dân sự 2015 tại Điều 3 khoản 2, khoản 3 nêu nguyên tắc cơ bản của tự thỏa thuận và thiện chí, vậy chỉ cần người thuê mong muốn tự nguyện thỏa thuận và thiện chí là được. Bằng việc gởi văn bản cho ngưởi cho thuê mặt bằng thể hiện mong muốn được ngồi lại thỏa thuận thì đã thể hiện thiện chí trong việc thực hiện hợp đồng.

Cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ tại đây.